§2 Betalning av resan

2.1
Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2
Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 30 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits. Vid bokning av resa inom 30 dagar, eller inom de dagar som gäller för aktuell resa, ska resans totala pris betalas omgående.

2.3
Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
BridgeBertheaus (Beleva Travel Group AB) anmälningsavgift är 3 000 kr per person vid resa med flyg och 1 500 kr vid resa med eget flyg. Denna anmälningsavgift skall vara BridgeBertheau tillhanda 5 dagar efter efter fakturering.

2.4
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd.

2.5
Önskar resenären avbokningsskydd ska detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften om 250 kr per person skall erläggas samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning eller annullering.

2.6
På vissa destinationer tillämpas lokala flygplatsavgifter/skatter som resenären är skyldig att betala vid ankomst och avresa. Eventuell så kallad city tax kan tillkomma på hotell och betalas direkt på hotellet av resenären.

2.7
BridgeBertheau skickar alla fakturor i pdf-format med e-post från info@beleva.se för betalning mot bankgiro.

2.8
Enligt lagstiftningen kan researrangören höja det avtalade priset till följd av stigande transportkostnader (härunder bränslepriser), ändrade skatter, avgifter och kostnader samt ändrade valutakurser. Valutaförändringar på mer än +5 % efter att avtalat pris har ingåtts kan leda till ändrat pris vid tiden för slutbetalning. Prisändringen kommer endast att omfatta kostnader rörande den aktuella valutan kopplad mot faktiska kostnader och alltså inte hela paketets pris. Om prisändringen överstiger 10% av resans samlade pris är kunden berättigad att häva avtalet. Om det är mindre än 20 dagar kvar till avresa kan en prisändring inte genomföras.