Anmälan Bridgekurs i Stockholm

  • Det är fyra kurstillfällen och varje pass är på 3 timmar.

    Vi spelar 2 givar och resonerar sedan hur budgivningen och spel borde gått. Fokus är alltid resonemang och utveckling, resultat på enskild giv är av underordnad betydelse.

    Undervisningen sker med utgångspunkt från femkorts högfärg och System Bertheau.

    Endast anmälan parvis.