Anmälningsformulär Bridgekurs 30 september - 6 oktober  Mallorca


  • Lämna blankt om du inte har bridgepartner till resan.
  • Har inga val gjorts så kommer ditt namn att publiceras på deltagarlistan för övriga kursdeltagare.