Anmälningsformulär Bridgekurs 20 -25 oktober - Mallorca


  • Lämna blankt om du inte har bridgepartner till resan.
  • Har inga val gjorts så kommer ditt namn att publiceras på deltagarlistan för övriga kursdeltagare.