§1 Avtalet

1.1
Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören.

Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med BridgeBertheau (Beleva Travel Group AB). Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring på resa måste således göra detta via huvudresenären.

Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (till exempel en tidtabellsändring) under den address och det telefonnummer som denne meddelat till BridgeBertheau.

1.2
Uppgifter i arrangörens informationsmaterial, e-postutskick och hemsida är bindande vid avtals tecknande. En arrangör får dock ändra dessa uppgifter innan avtal har träffats om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3
Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4
En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5
Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen, t.ex. genom e-post, har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift. 

1.6
Resenärer som inte utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på flygplatsen förlorar rätten till till den del av paketresan som innefattar flygresa och transfer. Dock behåller resenärer sin plats i boende och övriga arrangemang.