Inställda resor p.g.a. Coronakrisen

Vårens bridgeresa med Bridgebertheau till Mallorca ställdes in med anledning av Coronaepedemin. Höstresan kommer att gå till Mallorca istället för Fuengirola och vi planerar för datumen 17-24 oktober. De som var anmälda till vårens resa kommer att ha förtur. 

Som läget är nu så är dock inget definitivt. Vi återkommer med mer information och bokningsmöjligheter när läget har stabiliserat sig.

Med vänliga hälsningar,
Johan Wahlberg
BridgeBertheau